» News » The profile of foreign economic activity Ukraine 2008-2016 (ua)

The profile of foreign economic activity Ukraine 2008-2016 (ua)

На сучасному етапі розвитку світогосподарських відносин зростає взаємозалежність економік країн. Залученість у світову торгівлю, а саме чистий експорт, є одним з чотирьох факторів економічного розвитку країни. Тому наше дослідження ми сфокусували на оцінці обсягів чистого експорту товарів та послуг. За даними Глобального індексу залученості в торгівлю Всесвітнього економічного форуму, у 2016 році Україна посіла 95 місце серед 136 країн. Серед факторів, що обумовили таку позицію, є високі вхідні бар’єри на іноземний ринок, низький рівень якості інфраструктури та адміністративні перешкоди при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Експерти The Heritage Foundation оцінили торговельну свободу країн світу, що відображає легкість здійснення зовнішньоторговельної діяльності в країні. У 2017 році Україна в цьому рейтингу посіла 51 позицію серед 181 країн. Це свідчить про відносну відкритість економіки нашої держави.

У 2016 році Україна посіла 66 місце за розміром економіки з часткою у світовому ВВП – 0,11%. В той же час, частка у світовій торгівлі становила лише 0,22%, а зовнішньоторговельна квота, що характеризує відкритість та залученість у міжнародну торгівлю, майже 104 %.

Україна є одним з найбільших експортерів соняшникової олії (1 місце), напівфабрикатів чорного металу (2 місце), кукурудзи (3 місце), залізної руди (5 місце) та пшениці (5 місце).

Імпортує Україна переважно продукти паливно-енергетичного комплексу (перероблена нафта та газ), фармацевтичну продукцію, а також автомобілі. За оцінками експертів Українського інституту майбутнього, Україна має ресурсний потенціал ПЕК, який може забезпечити зниження імпорту паливної продукції.

Профіль зовнішньоекономічної діяльності україни 2 from UIFuture