» Новини » ​Чи є альтернатива кредитам МВФ?

​Чи є альтернатива кредитам МВФ?

3 квітня 2017 р., у Вашингтоні Рада директорів МВФ розглянула позитивно питання про надання чергового траншу Україні у розмірі $1 млрд. У зв’язку з переглядом прогнозу макроекономічних показників, сума траншу була зменшена на $300 млн. Це обумовлено економічними ризиками, що пов’язані з блокадою Донбасу та уповільненою тенденцією запровадження реформ.

Міжнародний валютний фонд є найбільшим зовнішнім кредитором економіки України. На кінець лютого 2017 державна заборгованість перед МВФ становила $11,4 млрд., у т.ч. $5,22 млрд. – державний борг і $6,18 – гарантований державою борг (або 15,9% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу).

На сьогоднішній день та в короткостроковій перспективі кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, зокрема, МВФ стають засобом стабілізації валютного курсу та поповненням міжнародних офіційних резервів валютними надходженнями, а також для покриття інших зовнішніх зобов’язань.

Тобто, відповідно до Програми розширеного кредитування, кошти, які отримує держава повинні бути направлені на здійснення реформ та розвиток економіки. В українських реаліях кошти йдуть на поточні витрати – реструктуризація частки боргу, поповнення фонді (у т.ч. Пенсійного фонду). У цьому випадку, мова не йде про економічне зростання.

У довгостроковій перспективі накопичення зовнішньої заборгованості негативно позначить на макроекономічній стабільності країни та кредитному рейтингу. Наслідками стануть зниження експортно-імпортної діяльності та негативний вплив на інвестиційну привабливість.

За оцінками заступника голови НБУ Олега Чурія, за найближчі 3 роки Україна повинна сплати $12,5 млрд. зовнішніх боргів.

У 2017 році обсяг платежів з погашення державного боргу становить ₴129,6 млрд, з яких 76,1% – зобов’язання за внутрішнім боргом, а ₴30,1 млрд., або 23,9%, – зобов’язання за зовнішнім боргом.

У Державному бюджеті передбачено погашення зобов’язань у 2017 році перед:

  • -МВФ – $0,6 млрд. (₴16,8 млрд.);
  • -МБРР – $0,27 млрд. (₴7,3 млрд.);
  • -ЄБРР – $0,12 млрд. (₴3,3 млрд.).

За розрахунками МВФ, прогнозовані платежі до МВФ станом на 28 лютого 2017 року до 2031 року становитимуть $12,29 млрд.

Для покриття зовнішніх боргів недостатньо чистих офіційних резервів, валютних надходжень від експорту та інвестицій. У 2016 році прямі іноземні інвестиції становили $4,4 млрд. (6% від сукупної заборгованості), частка зовнішнього боргу в експорті – 50% (країна з дуже високим рівнем заборгованості).

При збереженні такої тенденції, Україна не зможе погашати борги, що призведе до некредитоспроможності та дефолту. За оцінками заступник голови НБУ Олега Чурія, без цього траншу МВФ Україна зазнала б дефолту вже у 2017 році.

Тому дієвим інструментом економічного зростання та альтернативою кредитам міжнародних фінансових організацій є прямі іноземні та внутрішні інвестиції. На відміну від кредиту у сумі $1 млрд., інвестиції у тому ж обсязі сприятимуть відкриттю нових виробництв, створенню додаткових робочих місць (≈20000 у промисловості або ≈7142 – в АПК), а як результат – зростання продуктивності праці та економічний розвиток.