» Новини » ​Чи щаслива Україна в Міжнародний день щастя

​Чи щаслива Україна в Міжнародний день щастя

20 березня – Міжнародний день щастя, який започатковано ООН у 2012 році. Головна ідея цього дня – суспільне прагнення до щастя усією планетою.

У сучасному світі спостерігається тенденція до математичного вимірювання абсолютно всього, у тому числі – щастя. За ініціативи ООН з 2012 року оцінюється світовий рівень щасті World happiness report.

У 2017 році найщасливішими країнами стали:

  • -Норвегія;
  • -Данія;
  • -Ісландія;
  • -Швейцарія;
  • -Фінляндія;
  • -Нідерланди;
  • -Канада;
  • -Нова Зеландія;
  • -Австралія;
  • -Швеція.

Україна ж посіла 132 сходинку серед 155 країн та «країнами-сусідами» у рейтингу стали африканські країни – Гана та Уганда.

На загальний Індекс щастя впливає рівень ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода життєвого вибору, щедрість (благодійність), сприйняття корупції, негативне майбутнє.

З 2013 року Україна втратила 45 сходинок, що обумовлено поглибленням соціальної та економічної кризи, військовими подіями в країні. Відповідно до Глобального індексу щастя найбільший позитивний вплив здійснює соціальна підтримка. Мова йде не про державну підтримку, а про підтримку суспільства та близького оточення.

Позитивною є динаміка зростання ВВП на душу населення у 2017 році. Це пов’язано не тільки із зростанням економіки (за даними Мінекономрозвитку, реальний ВВП зріс у 2016 оці на 2,2%), а із скороченням чисельності населення – еміграція та війна.

На наш погляд, дана методологія оцінює передумови та фактори формування щастя, а не саме відчуття щастя. За тлумаченням Академічного словника української мови, «щастя – стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості, яких зазнає хто-небудь».

Так за результатами соціологічного опитування Українського інституту майбутнього, за останні два роки соціально-економічне становище населення України погіршилося. Більше половини опитаних респондентів (62,1%) відмічають погіршення економічної ситуації в країні за останні півроку. 31,9% вважають, що економічна ситуація не змінилась, і тільки 3,6% – що вона стала покращуватись.

Показово, що мешканці міст у порівнянні з мешканцями сіл частіше відмічали погіршення ситуації (64% і 58,2% відповідно), натомість, що ситуація не змінилась частіше вказували селяни (36,1% у порівнянні з 29,8% у містян). Покращення ситуації мешканці різних типів населених пунктів оцінили практично однаково.

Покращення економічної ситуації за останні півроку частіше відмічають респонденти з Південного регіону – 5,3%, натомість у Центральному регіоні таких всього 1,9%, у Східному – 2,6%; погіршення – у Північному і Східному відповідно 67,8% і 66,3%, натомість у Західному – 54,3%. Стабільність ситуації частіше за все відзначали у Західному регіоні (41%), а рідше – у Північному (24%).

На думку 40,7% українців, рівень добробуту родини дещо погіршився, у 31,4% – значно погіршився, а 21,1% населення України ситуація не змінилась.

Щодо рівня доходів, більшості українців (37,3%) для повного щастя достатньо від 6 до 10 тис. грн. на місяць, для 23% респондентів – від 11 до 15 тис. грн., 21% – від 3-5 тис. грн.

Отже, як зробити українське населення щасливіше?

По-перше, це сталий розвиток – гармонічне поєднання економічних, соціальних та екологічних факторів, що забезпечить захист майбутніх поколінь.

По-друге, надання можливостей для розвитку свободи життєвого вибору, зокрема, створення сприятливих умов для малого та середнього бізнесу – податкові канікули, пільгове кредитування, бізнес-консалтинг тощо. Це дозволить сформувати середній клас.

По-третє, дбайливе ставлення до навколишнього середовища з боку промисловості – запровадження жорстких екологічних норм (екологічний кодекс) та збільшення штрафів за їх порушення. Виховання екологічної культури у населення.