» Новини » Україна у глобальних рейтингах 2017-2018

Україна у глобальних рейтингах 2017-2018

За останні два роки, Україна має позитивну тенденцію за групою рейтингів економічного розвитку, зокрема, відбулося суттєве покращення позицій за рейтингом податкового навантаження (+41 сходинка). У той же час, Україна серед лідерів за рівнем корупції: 1 місце за версією EY Fraud Surveys. Погіршення позицій у рейтингу глобалізації пов’язано з політико-правим середовищем та його низькою здатністю впливати на глобальні процеси у світі.

На відміну від економічних рейтингів, показники суспільного розвитку та якості життя у нашій країні обумовили падіння позицій України.

Україна одна з найбільш нещасних країн – 132 місце між Ганою та Угандою. На загальний Індекс щастя впливає рівень ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода життєвого вибору, щедрість (благодійність), сприйняття корупції, негативне майбутнє.

З 2013 року Україна втратила 45 сходинок, що обумовлено поглибленням соціальної та економічної кризи, військовими подіями в країні. Відповідно до Глобального індексу щастя найбільший позитивний вплив здійснює соціальна підтримка. Мова йде не про державну підтримку, а про підтримку суспільства та близького оточення.

За рейтингами розвитку політико-правового середовища, Україна покращила свої позиції. Ми входимо у топ-50 за рейтингом потужності армії. Однак, за іншими індексами – Україна «пасе задніх». Це пов’язано із військовими діями на Сході України, анексією Криму, політичною нестабільністю, корупцією та незавершеністю судової системи.

За Глобальним інноваційним індексом 2017, Україна посіла найвищу позицію за останні 7 років – 50 місце, випередивши Таїланд та опинившись позаду Чорногорії та Катару. А у групі за рівнем доходів нижче середнього Україна посіла 2 місце після В’єтнаму, обійшовши Монголію, Молдову, Вірменію та Індію. У порівнянні з 2016 роком, наша держава піднялася на 6 пунктів, що обумовлено високим коефіцієнтом інноваційної ефективності, тобто співвідношенням інноваційного результату до інноваційних ресурсів. 

Що необхідно зробити для покращення позицій?

У рейтингах економічного розвитку:

 • завершення судової реформи;
 • створення спеціальних територій з пільговим режимом, за оцінками UIF сприятиме щорічному додатковому залученню $4 млрд.;
 • відкриття ринку землі, що дозволить залучити від 28,9 млрд. до 49,1 млрд. інвестицій у розвиток аграрного сектору та забезпечить додаткове зростання номінального ВВП на 7% щорічно – вільний ринок землі;
 • скасування податку на прибуток та запровадження податку на виведений капітал. За оцінками UIF, у результаті скасування податку на прибуток у перспективі 5 років може бути створено до $ 30-40 млрд. додаткового ВВП.

У рейтингах суспільного розвитку:

 • по-перше, це сталий розвиток – гармонічне поєднання економічних, соціальних та екологічних факторів, що забезпечить захист майбутніх поколінь;
 • по-друге, надання можливостей для розвитку свободи життєвого вибору, зокрема, створення сприятливих умов для малого та середнього бізнесу – податкові канікули, пільгове кредитування, бізнес-консалтинг тощо. Це дозволить сформувати середній клас;
 • по-третє, дбайливе ставлення до навколишнього середовища з боку промисловості – запровадження жорстких екологічних норм (екологічний кодекс) та збільшення штрафів за їх порушення. Виховання екологічної культури у населення.

У рейтингах інноваційного розвитку:

Першим кроком для України має бути розробка тактичного плану на 3 роки (до 2020). В основі якого фокус на:

 • зростанні витрат на дослідження і розробки до 1,5% ВВП;
 • стимулювання розвитку університетів світового класу;
 • формуванні національної інноваційної системи з ринковим механізмом та галузевої інноваційної системи для сільського господарства; 
 • створення високотехнологічних зон.

Другий крок – розробка середньострокової стратегії до 2025 року: 

 • збільшення витрат на дослідження і розробки до 2,5% ВВП;
 • формування та розвиток галузевих національних інноваційних систем у всіх секторах економіки та високотехнологічних кластерів;
 • інтеграція національної інноваційної системи у глобальну.

Третім кроком є довгострокова стратегія інноваційного розвитку до 2030 року, в основі якої зростання витрат на дослідження і розробки до 3,5% ВВП; стимулювання розвитку кластерів світового рівня.