» Новини, Соціологія » Обізнаність та готовність громадян до участі у територіальній обороні

Обізнаність та готовність громадян до участі у територіальній обороні

Український інститут майбутнього презентує соціологічне дослідження на тему “Обізнаність та готовність громадян до участі у територіальній обороні”.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета: Оцінка соціально-політичних настроїв населення України

❑ Географія: Україна (національний проєкт)

❑ Обсяг вибірки: 2400

❑ Терміни проведення: 28.11 – 10.12.2021

❑ Методологія: Опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань «LEMUR»

❑ Дизайн вибірки: Генеральна сукупність опитування становить 30 842 531 жителів України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років і старше. Обсяг вибіркової сукупності становить 2400 респондентів. Вибірка є пропорційно стратифікованою за ознаками «області України та м. Київ» і «тип населених пунктів — міські/сільські». За типом побудови вибірка є триступеневою, комбінованою — ймовірнісною на щаблі відбору населених пунктів та початкових адрес для маршрутів опитування, із квотним скринінгом на щаблі відбору респондентів. У цілому, вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше*). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%**.

*Дані Банку даних Державної служби статистики України за 2019 рік:              database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile.asp?

** Теоретична похибка без урахування вибіркового дизайн-ефекту


Обізнаність про територіальну оборону

Майже половина громадян (45%) нічого не чули про війська територіальної оборони та які функції вони виконують. Про те, що вони добре проінформовані стосовно територіальної оборони, заявили 17% респондентів і щеприблизно третина (30%) щось чули, але не знають подробиць.

Порівняно з травнем, коли респондентам було поставлено ідентичне питання, обізнаність громадян щодо територіальної оборони значно не змінилася.

 

Чи знаєте Ви, що таке війська територіальної оборони і в чому їхні функції в Україні?, % N= 2400  

  Травень Грудень
Так, добре поінформований про це 21 17
Щось чув, однак не знаю деталей 29 30
Взагалі не чув про це 46 45
Важко сказати 4 8

Серед вікових груп порівняно більше тих, хто більшою чи меншою мірою знає, що таке територіальна оборона, серед представників середнього віку (35-44 років), а найменша серед старшого покоління, серед якого 49% взагалі не знаються на цьому питанні. Схожа тенденція була зафіксована у травні.

 

Слід звернути увагу, що чоловіки, як і під час травневого опитування, мають вищу обізнаність про територіальну оборону, порівняно з жінками: чоловіки-респонденти у два з половиною рази частіше стверджують, що добре розбираються у цьому питанні (25% до 10% серед жінок).

 

Гендерні розбіжності обізнаності щодо військ територіальної оборони і в чому їхні функції в Україні?, % N= 2400  

  Чоловіки Жінки
Так, добре поінформований про це 25 10
Щось чув, однак не знаю деталей 33 28
Взагалі не чув про це 37 53
Важко сказати 5 9


Важливо також зазначити, що найменша обізнаність про роль та функції територіальної оборони в регіонах, у яких вона має розбудовуватися у першу чергу – на Донбасі та Півдні країни про неї нічого не знають відповідно 49% та 50% громадян.  Порівняно з травнем, втім, частка цих людей дещо зменшилася.

Регіональні особливості знання про війська територіальної оборони і в чому їхні функції в Україні, %

  Захід Центр Південь Схід Донбас
Так, добре поінформований про це 19 19 14 13 11
Щось чув, однак не знаю деталей 33 28 29 28 29
Взагалі не чув про це 43 45 50 49 49
Важко сказати 5 8 7 10 11


Підтримка створення військ територіальної оборони

За створення військ територіальної оборони виступає 45% опитаних і третина (30%) проти цього. Кожен четвертий (25%) не може визначитися. Настрої громадян з травня майже не змінилися щодо цього питання.

 

Чи вважаєте Ви, що поряд з ЗСУ мають бути створені війська територіальної оборони чисельністю до 3-5 тис (військова бригада) на кожну область? , % N= 2400

  Травень Грудень
Однозначно Так 21 25
Скоріше Так 20 20
Скоріше Ні 11 10
Однозначно Ні 22 20
Важко відповісти 26 25

У відповідях чоловіків та жінок на це питання зафіксовано певні розбіжності: половина чоловіків (50%) підтримують цей крок і ще третина проти. Натомість серед жінок 40% виступають за створення військ територіальної оборони і 28% – проти. Частка тих, хто не визначився, серед жінок майже вдвічі вища.

Гендерні особливості підтримки аби поряд з ЗСУ були створені війська територіальної оборони чисельністю до 3-5 тис (військова бригада) на кожну область, % N= 2400

  Чоловіки Жінки
Однозначно Так 31 19
Скоріше Так 19 21
Скоріше Ні 11 9
Однозначно Ні 22 19
Важко відповісти 17 32

Серед регіонів є доволі чіткі розбіжності, які були помітні і під час травневого опитування. Найбільше такий крок підтримують на Заході та в Центрі країни. Найменша ж підтримка, і навіть переважання противників створення військ територіальної оборони, зафіксовані на Сході та, особливо, на Донбасі.

Регіональні особливості підтримки аби поряд з ЗСУ були створені війська територіальної оборони чисельністю до 3-5 тис (військова бригада) на кожну область , %

  Захід Центр Південь Схід Донбас
Однозначно Так 31 30 18 15 12
Скоріше Так 24 20 19 14 12
Скоріше Ні 10 8 10 15 22
Однозначно Ні 14 16 25 30 35
Важко відповісти 21 26 28 26 19

Особиста готовність взяти участь у територіальній обороні

Більшість респондентів в межах всієї країни відповіли, що особисто не готові взяти участь в територіальній обороні. Готові це зробити 32%. Настрої щодо готовності особисто брати участь в територіальній обороні є ідентичними до аналогічних травневих.

 

Чи готові Ви особисто взяти участь в теробороні?, % N= 2400

  Травень Грудень
Однозначно Так 17 18
Скоріше Так 14 14
Скоріше Ні 10 12
Однозначно Ні 48 45
Важко відповісти 11 11

Якщо розглянути  розподіл відповідей за гендерною ознакою, можемо констатувати, що серед чоловіків ця готовність є явно вищою: 49% з них відповідають ствердно, а серед жінок таких лише 18%.


Гендерні розбіжності щодо особистої готовності взяти участь в теробороні, % N= 2400

  Чоловіки Жінки
Однозначно Так 29 8
Скоріше Так 20 10
Скоріше Ні 11 13
Однозначно Ні 31 56
Важко відповісти 9 13

З усіх поколінь вищу готовність висловлюють представники вікової групи 35-44 роки: 37% з них готові особисто доєднатися до військ територіальної оборони. Натомість молодь до 24 роки демонструє готовність майже ідентичну до представників старшого покоління: 29% з неї готові особисто доєднатися.

 

За регіональною ознакою порівняно більшу готовність доєднатися до територіальної оборони демонструють жителі західних та центральних областей – відповідно 36% та 37%. Водночас жителі регіонів, які з безпекових причин більше потребують створення бригад по 3-5 тисяч в кожній області, зокрема Донбас, набагато менше до цього готові – лише 21% особисто доєдналися б і 71% до цього не готові.

 

Регіональні особливості готовності  особисто взяти участь в теробороні, %

  Захід Центр Південь Схід Донбас
Однозначно Так 21 21 16 9 9
Скоріше Так 15 16 12 12 12
Скоріше Ні 15 10 10 15 18
Однозначно Ні 40 40 48 54 52
Важко відповісти 9 13 14 10 9