» News » Poroshenko bill on citizenship: legal assessment (ua)

Poroshenko bill on citizenship: legal assessment (ua)

Коментар експерта судової системи Олександра Євсєєва для матеріалу “Подвійне громадянство. Як чиновників і депутатів позбавлятимуть українських паспортів” tsn.ua.

– Надаючи оцінку законопроекту Порошенка з питань громадянства, слiд виходити з кількох фактів.

По-перше, в Конституцiї дійсно iснує норма, згiдно з якою в Українi дiє єдине громадянство. Проте окремий закон про громадянство 2001 року чiтко вказує, що єдине громадянство означає те, що в Українi немає “громадянств” адмiнiстративно-територiальних одиниць. Саме це означає конституцiйний принцип єдиного громадянства, а аж нiяк не заборону мати громадянство iншої держави.

По-друге, не випадково, у тому ж законi про громадянство сказано, що якщо громадянин України набув iнше громадянство, то просто у вiдносинах з Україною вiн вважається громадянином України. Разом з тим у тому ж законi мiститься норма, згiдно з якою формально набуття громадянства iншої держави є однiєю з пiдстав припинення громадянства України. Але на практицi ця норма майже не працювала, адже нiхто не квапився добровiльно повiдомляти про набуття iншого громадянства, а самi держави, як правило, iгнорували запити українських органiв влади.

Законопроект Порошенка здебiльшого спрямований на надання “нового подиху” вказанiй нормi, проте наскiльки це доцiльно робити в умовах глобалiзацiї, життя на двi i бiльше держави, транснацiоналiзацiї бiзнесу i людських ресурсiв – велике питання.