» Новини » ​Український ринок M&A: підсумки 2016 року

​Український ринок M&A: підсумки 2016 року

2016 рік став роком помірного відновлення економіки України. За оцінками Мінфіну зростання економіки у 2016 році становило 1,8%, однак це менше аніж закладено у бюджеті.

Минулого року активізувалась інвестиційна діяльність, за три квартали 2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився на 48,7% в порівнянні з тим же періодом 2015 року. Такі дані наводить Державна служба статистики України.

У той же час, тенденція до зниження характерна для вилучення прямих інвестицій. Відтік українського капіталу зменшився на 12,7%, однак, пріоритетом для вітчизняних інвестицій залишаються офшорні зони.

Також спостерігається пожвавлення на ринку злиття та поглинання (M&A) України. Кількість угод M&A збільшилась майже в 2,5 рази до 84 у порівнянні з 2015 роком. Згідно із базою даних M&A Ukraine, найбільша кількість угод злиття та поглинання у секторах:

– банківських послуг (25 угод, з них 12 угод, покупцями виступають резиденти України);

– будівництва та нерухомості (9 угод, у т.ч. 6 – вітчизняні інвестори);

– АПК (8 угод, з них 3 – українські інвестиції).

Джерело: M&A Ukraine, Database

У розрізі світового обсягу угод M&A частка України становить лише 0,09%. У географічній структурі українського ринку M&A найбільшими інвесторами є Кіпр (7,1%), РФ (6,0%), а також Канада, Швейцарія, Австрія (по 3,6%).

Джерело: M&A Ukraine, Database

Можна зробити припущення, що інвестиції з Кіпру – це повернення вітчизняного капіталу. У 2016 році було укладено по одній угоді в секторах машинобудування, фармацевтики, металургії, АПК, ІТ та страхування.

Інвестори із Росії надали перевагу банківській сфері (3 угоди), телекомунікаціям та машинобудуванню (по 1 угоді).

Інвестиції з Канади було направлено у АПК та металургію, Австрія – у банківський сектор та страхування, а Швейцарія – сектор нафти та газу, фінансових послуг.

Відповідно до наявних даних про вартість угод, найбільш прибутковою є придбання МТС-Україна (РФ) ТОВ «Тримоб» (АТ «Укртелеком») – 3 млрд. грн. (близько 115,4 млн. дол. США).

Джерело: M&A Ukraine, Database

Підсумки 2016 року:

1. активізація інвестиційної діяльності у банківському секторі;

2. зростаюча роль китайського інвестора – у 2015 році на український ринок увійшла китайська компанія CNBM International (сектор альтернативної енергетики, 168 млн. євро), а у 2016 – Bohai Commodity Exchange Co. Ltd та China Tian Yuan Manganese Ltd.;

3. зберігається значна частка присутності російського капіталу.

Основними перешкодами на шляху формування інвестиційної привабливості є:

  1. Високий податковий тиск – сумарний обсяг податків, які підприємство сплачує становить 51,9%, у той час коли в країнах ОЕСР – 40,9%.
  2. Податки виступають основним джерелом наповнення державного та місцевого бюджетів, що підкреслює виключно фіскальну, а не стимулюючу функцію податків, що важливо для економічного зростання.
  3. Високі валютні ризики та валютні обмеження, що не стимулюють притік прямих іноземних інвестицій та стримують внутрішні інвестиції.
  4. Неефективна система захисту прав приватної власності та наявність мораторію на розпорядження одним із факторів виробництва – землею, все це стримують інвестиційну активність.

Отже, для підвищення інвестиційної привабливості необхідно здійснити регуляторі реформи у:

  1. податковій політиці;
  2. судовій системі;
  3. земельних відносинах – вільний ринок землі;
  4. валютній системі – валютна лібералізація.
  5. сфері міжнародної торгівлі.

За умови реалізації даних регуляторних реформ, відповідно до розрахунків експертної групи Українського інституту майбутнього, це дозволить залучити щорічний обсяг інвестицій – 20 млрд. дол. США, що забезпечить економічне зростання.