» Новини » Торговельна свобода України

Торговельна свобода України

Напередодні офіційної презентації дослідження The Heritage Foundation «Індекс економічної свободи 2017», експертами фонду розкриті деякі деталі майбутнього звіту. Мова йдеться про Індекс торговельної свободи 2017, який відображає легкість здійснення зовнішньоторговельної діяльності в країні.

Даний індекс є дзеркалом зростання економіки держави та добробуту її громадян. Чим більше показник свободи торгівлі, тим вищі доходи на душу населення.

У 2017 році лідерами за торговельною свободою стали:

1.Гонконг

2.Ліхтенштейн

3.Макао

4.Сінгапур

5.Швейцарія

Дані країни оцінили по 90 балів із 100 можливих.

У той же час США посіли 17 сходинку у рейтингу та отримали 87,1 бал.

В цілому, у всьому світі середній бал торговельної свободи покращився на 0,3 бали – з 75,6 у 2016 р. до 75,9 у 2017 р. Такі позитивні зміни пов’язані з незначним зниженням середніх тарифних ставок у досліджуваних країнах.

Що ж стосується України, то за останні два роки спостерігається динаміка на покращення позицій. У 2017 році наша держава посіла 51 місце з оцінкою 85,9. Це пов’язано з доволі низькою середньою тарифною ставкою на зовнішньоторговельну діяльність – 2,1%. Лібералізація міжнародної торгівлі та вступ до СОТ України у 2008 році сприяли відкритості національного ринку та розширили доступ до міжнародних ринків товарів та послуг. Така ж ситуація характерна і для Росії, після вступу до СОТ у 2012 році, Індекс торговельної свободи зріс (рис. 1).

Однак темпи зростання Індексу торговельної свободи України залишаються низькими, що обумовлено нетарифними обмеженнями міжнародної торгівлі з РФ та поступовою переорієнтацією на альтернативні зарубіжні ринки.

Таким чином, з точки зору торговельної свободи є доволі відкритою країною, адже серед 181 держави займає 51 позицію. Однак на сьогоднішній день, торговельне сальдо є від’ємним, що свідчить про перевищення імпорту над експортом. Також важливим є диверсифікація імпорту у сторону імпортозаміщення паливно-енергетичних ресурсів, та нарощення експорту готової продукції, що забезпечить зростання доходів від експортної діяльності. А зростання чистого експорту, у свою чергу, є однією із рушійних сил економічного зростання країни та формування добробуту її населення.