» Новини » План США з енергетичної безпеки України: як знайти взаємовигідну стратегію

План США з енергетичної безпеки України: як знайти взаємовигідну стратегію

Підписаний Дональдом Трампом закон США “Про протидію противникам Америки через санкції” (257 стаття), присвячена вирішенню  вітчизняних енергетичних проблем, серед іншого передбачає розробку українсько-американського плану зі зміцнення енергетичної безпеки України та скорочення залежності від Росії. Документ повинен бути представлений громадськості наприкінці січня 2018 року. Проте, зі вступу зазначеного закону у дію (серпень 2017 року), громадськість та експертне середовище отримало зі сторони вітчизняних співрозробників документу, основних його позицій та пріоритетів. Фактично відсутньою була публічна дискусія з приводу змісту майбутнього плавну енергетичної безпеки для України. Із огляду на таку ситуацію, Український інститут майбутнього розпочинає серію публікацій з викладенням власного бачення окремих напрямів взаємовигідної справ праці України та США, зі зміцнення енергетичної безпеки України та регіону загалом, які могли б бути взятими до уваги розробниками українськими та американськими розробниками. 

Україна та США зацікавлені у зміцнені енергетичної безпеки України та Європи, що певною мірою означає зменшення впливу Росії, а відповідно й можливостей привнесення вкладу у регіональну стабільність. Умови, які складаються сьогодні, є сприятливими для участі американських компаній у видобутку енергоресурсів в Європі. Така діяльність здатна забезпечити прибутки цим інвесторам та локальним учасникам, зробити європейський енергетичний ринок менш концентрованим та певною мірою, стримувати Росію за рахунок скорочення її доходів від продажу енергоносіїв та, відповідно, економічних можливостей підтримки дестабілізаційної діяльності. Стаття 257 нещодавно прийнятого закону США “Про протидію противникам Америки через санкції” присвячена зміцненню енергетичної безпеки України та скороченню її залежності від російських постачань. Важливою компонентною цього плану є активізація залучення інвестицій в український енергетичний сектор для нарощення обсягів видобутку енергоносіїв.

Інтереси США та України у Європі. Влив США на європейські енергетичні ринки за рахунок зниження частки російських постачань є способом стримування РФ та протидії її можливим спробам дестабілізації регіону, який до того ж здатен генерувати доходи. Таким чином, основними інтересами США в Європі є:

 • Експорт енергоресурсів та створення нових робочих місць у США (визначено в статті 257 закону про санкції).
 • Скорочення ролі Росії у енергозабезпеченні Європи для підтримки партнерів США. Це сприятиме зниження концентрації постачальників на енергетичних ринках Європи, а відповідно, зумовить і скорочення прибутків РФ від торгівлі енергоресурсами та можливості до дестабілізації у регіоні.
 • Участь у видобутку енергоресурсів та їх торгівлі безпосередньо у Європі. Для окремих енергоресурсів, як от газ, такий варіант є більш дохідним порівняно із транспортуванням ресурсу до Європи безпосередньо із Америки. Така діяльність теж буде способом підтримки партнерів США у Європі.
 • Стримування Китаю від доступу до розробки рідкісних ресурсів у Європі (наприклад, літію).

Серед нинішніх пріоритетів Україні є зміцнення енергетичної системи та досягнення глибшої взаємозалежності європейськими країнами (наприклад, нарощення обсягів двосторонньої торгівлі енергоносіями, використання української інфраструктури з транспортування та зберігання газу європейськими компаніями тощо) для скорочення можливостей Росії щодо потенційної дестабілізації ситуації в Україні.

У такому контексті, головними енергетичними інтересами України є:

 • Досягнення енергоресурсної самозабезпеченості шляхом нарощення обсягів внутрішнього видобутку енергоресурсів. Україна є серед лідерів за запасами енергоресурсів у Європі.
 • Просування можливостей використання української енергетичної інфраструктури європейськими компаніями.
 • Протистояння кіберзагрозам вітчизняному енергосектору, укріплення інформаційної безпеки для протидії спробам

Зважаючи на зазначені інтереси США та України, структуру плану енергетичної безпеки, визначену у 257 статті закону про санкції, інтереси та можливості у отриманні спільних вигід обома сторонами є зрозумілими: спільна діяльність з отримання енергоресурсів в Україна та подальша торгівля ними (як всередині України, так і їх подальший експорт) до сусідніх країн. Головними передумовами для такої діяльності є (обґрунтування та більше деталізована інформація наведена нижче) :

 • наявні запаси енергоресурсів доступні до розроблення;
 • розвинена енергетична інфраструктура, інтегрована із європейською (яка проте потребує оновлення);

Ключові індикатори доцільності інвестування в український енергетичний сектор (із позиції США)

 

Наявні передумови

Необхідні засоби

Очікувані вигоди

 

Природний газ

1) 924 млрд кубометрів газу доступним до видобування 1.

 

2) Спрощене законо­дав­ство полегшує видобуток та торгівлю газом.

 • $3-3.5 млрд інвестицій протягом 3-5 років*.
 • розконсервування газових свердловин (5.000 законсервованих свердловин ПАТ “Укргазвидобування”, 270 можуть бути розконсервованими протягом 5 років)1.
 • Запровадження нових технологій.
 • $14 млрд інвестицій у нафтовидобуток протягом 5 років*.
 • $2-2.5 млрд інвестицій у нафтопереробку протягом 2-3 років*.
 • “Енергетичний міст Україна-ЄС” для експорту електроенергії з блоку АЕС потужністю 1 ГВт – $50 млн4.
 • Будівництво нових блоків АЕС – $5 млрд на  1,5 ГВт встановленої *.
 • Загальна потребу у інвестиціях для розвитку атомної енергетики України протягом 10-15 років $20-25 млрд*.

 

1) Зменшення експорту з РФ у  $3.4-4.5 млрд щороку * після 2021 (при ціні $225) за рахунок:

 • 11-15 млрд кубометрів щороку внаслідок самозабезпечення України та відмови від імпорту;
 • 4-5  млрд кубометрів щороку внаслідок експорту газу з України до сусідніх країн.

 

2) Прибутковість газовидобутку може сягати 30-40% * (вище ніж і випадку експорту газу із США до терміналу в Польщу та подальше транспортування в наприклад, в Україну; низька ціна на газ у Європі та підвищення їх у США можуть зробити ці постачання на збитковими)

Діяльність контролюється зі прем’єр міністром, міністерством енергетики, координується представними США, відповідальними за виконання плану енергетичної безпеки України

Нафта

1) Запаси нафти та кон­ден­сату -200 млн т

2) Спрощене законо­дав­ство нафтовидобутку.

1) Зменшення постачань з Росії та повне самозабезпечення України протягом 5 років* (імпорт нафти та нафтопродуктів у 2016 р. склав $3.4 млрд, включаючи $0.75 млрд з РФ та  $1.8 млрд з Білорусі3)

Експорт електроенергії

1) Розвинутий сектор атомної енергетики

2) Триває процес інтег­ра­ції з системою євро­пейських операторів елеткроенергетичних мереж ENTSO-E

 

Проекти, готові то старту:

 

1) Додаткове щорічне зростання обсягу експорту електро­енергії складе 15-17 млрд кВт год (за поточної ціни – $44 за МВТ год MWh, очікуваний дохід – $660-750 млн)*. Подальше зростання буде можливим у випадку створення нових енергогенераційних потужностей;

2) Глибша взаємозалежність з ЄС, що сприяє зниженню можливостей деструктивного впливу РФ на Україну

Зберігання газу

1) Найбільша у Європі системи сховищ газу та розвинута газотранспортна система

Нові компанії, які здійснюватимуть складування та торгівлю газом між Україною та ЄС

1) Підвищення надійності газопостачань європейських країн.

2) Глибша взаємозалежність з ЄС, що сприяє зниженню можливостей деструктивного впливу РФ на Україну.

Ядерне паливо

Найбільші запаси урану у Європі

 • $500-600 млн інвестицій для будівництва заводу з фабрикації ядерного палива

 


References:

* Власні розрахунку та оцінки Українського інститут майбутнього.

1 BP Statistical Review of World Energy.

2 Інформація ПАТ “Укргазвидобування”.

3 Державна служба статистики України.

4 Інформація Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія « Енергоатом» .

5 Відповідно до попередніх оцінок в межах домовленосте про спільне будівництво заводу із російською компанією ТВЕЛ.