» Новини » Майбутнє університетів

Майбутнє університетів

Для того, щоб побудувати в Україні систему вищої освіти нового покоління потрібно передусім зрозуміти закономірності еволюції університету і у деталях розглянути його базові елементи. Власне, заради цього Український інститут майбутього започаткував проект «Майбутнє університету», стратегічною метою якого є формування концепції Нового українського університету, на основі якої має відбутися трансформація системи вищої освіти в Україні. Пропоноване дослідження є лише першою частиною згаданого проекту.

Ми адресуємо результати нашої праці передусім управлінцям, які ухвалюють стратегічні рішення як щодо окремих закладів вищої освіти, так і системи освіти в цілому, тим, хто впливає на ці рішення
своєю експертизою чи лідерством. Втім, у пропонованому тексті ви не знайдите готових рішень. Для цього є кілька причин.

Жодне рішення у сучасному динамічному світі не може отримати завершеного характеру. Отже його необхідно регулярно переглядати і вносити необхідні корективи. Для цього потрібні команди, від-
повідальні за імплементацію. Як діяти в ситуації, коли немає рішень, з довгим горизонтом наслідків?
Ставити запитання, висувати гіпотези та тестувати їх у форматі проектних інтелектуальних лабораторій.