» Аналітичні матеріали, Новини » Концепція розвитку стратегічних галузей промисловості України

Концепція розвитку стратегічних галузей промисловості України

Український інститут майбутнього презентує Концепцію розвитку стратегічних галузей промисловості України.

Дана Концепція стане підгрунтям для розробки нових та актуалізації існуючих Державних цільових програм реформування та розвитку окремих галузей промисловості.

Незважаючи на факт створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, на сьогоднішній день суспільству для широкого обговорення не надано будь-яких стратегічних планів чи цільових програм з питань розвитку промисловості.

На тлі такої ситуації занепокоєння викликають офіційні дані про темпи зростання промислового виробництва в Україні. Зокрема, у переробній промисловості за січень-червень 2021 року виробництво збільшилося на 2,5% порівняно з аналогічним періодом 2020 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 1,4%.

На фоні прогнозу Міжнародного валютного фонду щодо зростання світової економіки на рівні 6% на 2021 рік темпи зростання економіки України виглядають недостатніми.

Тож Український інститут майбутнього створює майданчик для обговорення найважливіших питань розвитку промисловості.

Фундаментом такого майданчику стане саме Концепція розвитку стратегічних галузей промисловості.

У цій концепції Інститутом запропоноване своє бачення критеріїв галузей промисловості, які мають бути визнані стратегічними для інтенсивного економічного розвитку та обороноздатності України. Також метою Концепції є визначити перелік стратегічних галузей промисловості відповідно до сформованих критеріїв та перелік пріоритетних напрямків державної політики у сфері стратегічних галузей промисловості.

Історично розвиток і основу стратегічних галузей промисловості України формують такі галузі як: авіабудування; військово-промисловий комплекс; космічна діяльність; електронна та радіоелектронна галузь; машинобудівна галузь (верстатобудування); хімічна галузь; виробництво на основі титану та магнію; легка промисловість; переробка в агропромисловому комплексі.

У контексті дослідження формується розуміння історичного підґрунтя зародження таких галузей в Україні, їх основа діяльності та сучасний стан.

Експерти Інституту виходили з того, що не існує цілісного підходу щодо розвитку заявлених галузей промисловості, який би вирішив комплексно дане питання через застосування одного і того самого набору окремих регуляторних механізмів.

Кожна галузь потребує власного підходу і стратегічного планування з визначеними практичними кроками.

Інститутом наводиться більше 30 різних інструментів державної політики, які використовуються у всьому світі для стимулювання розвитку промисловості.

Наводяться причини, з яких той чи інший інструмент не використовується державною владою в Україні, починаючи з недосконалості нормативно-правового регулювання.

Підготовлений Інститутом проєкт Концепції розвитку стратегічних галузей промисловості України, запропонований до обговорення між представниками великого бізнесу, політиками, державними діячами, представниками державної влади та місцевого самоврядування.

Не зважаючи на відсутність права прямої нормотворчої ініціативи Український інститут майбутнього має чіткий план щодо імплементації найважливіших ініціатив з розвитку промисловості в системі діючого законодавства України.

Українська правова система містить велику кількість важелів впливу на політику держави. Тому метою Інституту є залучення до розробки остаточного варіанту Концепції максимальної кільксоті субєктів нормотворчої ініціативи.

В українському законодавстві закріплені зобовязання Народних депутатів, міністерств, відомств та місцевих державних адміністрацій розглядати звернення фізичних та юридичних осіб приватного права та реагувати на вимоги та пропозиції, викладені у таких зверненнях.

Бездіяльніть представників влади не тільки є підставою для вжиття заходів адміністративної відповідальності до посадових осіб, але й може стати предметом оскарження в суді.

Отже законодавство, що регулює відносини у сфері опрацювання звернень, запитів на публічну інформацію та у сфері публічного обговорення регуляторних актів фактично гарантує представникам промисловості право прямої участі у формуванні державної промислової політики.

Крім того, ключові тези та концепти, опрацьовані під час публічного обговорення, будуть широко висвітлені в засобах масової інформації, а також надіслані у формі колективних запитів до компетентних органів та представників парламенту.

Найближчим часом під егідою Інституту будуть відбуватися заходи з обговорення Концепції з метою узгодження науково-теоретичних розробок, практики реалізації значних проєктів у відповідних галузях промисловості та підходів державних органів, відповідальних за формування та реалізацію промислової політики.


Завантажити Концепцію у PDF

 


Завантажити Презентацію у PDF