» Новини » Як буде змінюватися зарплата при зростанні доларового ВВП?

Як буде змінюватися зарплата при зростанні доларового ВВП?

Що для Вас означає зростання економіки? Про що говорять Вам уповільнення економіки та зменшення темпів зростання ВВП?

Відповідь на ці питання доволі проста. Безпосередньо зміна темпів економічного зростання як в позитивну, так і в негативну сторону має прямі наслідки для добробуту кожного громадянина країни. Працюючий громадянин відчує зміни в розмірі заробітної плати, підприємець – у підприємницькому доході, а пенсіонер – у пенсії.

У структурі ВВП України майже половину займає заробітна плата. У розвинених країнах частка зарплати у ВВП становить близько 40%. Зокрема, у Німеччині – 41,7%, а в США – 43,6%.

У наших сусідів, Польщі та Словаччині, третина ВВП – заробітна плата.

Доведено, що зарплата має тісний кореляційний зв’язок із зміною темпів економічного зростання, який становить 88,2%.

На графіку нижче, наочно ми можемо побачити, як темпи зростання або падіння економіки позначилися на реальній заробітній платі. У кризові роки, 2005, 2009 та 2014-2015, зниження темпів зростання економіки позначилося на купівельній спроможності номінальної заробітної плати, що було обумовлено інфляцією та девальвацією гривні.

Важливим чинником економічного зростання є продуктивність праці. Спостерігається висхідна тенденція вартісного «внеску» одного працівника у формування ВВП, однак темпи в 2016 році уповільнилися. У минулому році один працівник створив ВВП на суму ₴146,5 тис.

Міжнародний досвід, зокрема Великої Британії, свідчить про те, що зростання економіки не завжди забезпечує підвищення заробітної плати швидкими темпами. Це пояснюється зниженням продуктивності праці, зростанням частини робочих місць з низькою заробітною платою (переважно, у сфері послуг).

У І кв. 2017 року середня заробітна плата в Україні становила ₴6 234. Найвища середня зарплата в робітників авіаційного транспорту, ІТ та фінансового сектору. Найнижчі – у сфері поштових послуг та охорони здоров’я.

На основі оцінки історичних статистичних даних за 20 років, ми визначили, як буде змінюватися заробітна плата в залежності від зростання доларового ВВП. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, максимальний приріст доларового номінального ВВП у 2022 році становить 10%.

Розрахунки показали, що при додатковому прирості доларового номінального ВВП на 10% у 2022 році середня заробітна плата буде становити ₴22,2 тис. ($716,4) з врахуванням інфляційних очікувань.

Відповідно до дослідження Українського інституту майбутнього, у найближчі 10 років очікується скорочення чисельності робочої сили в середньому на -0,7% – у порівнянні з 2016 роком зменшиться майже на 7%. На відміну від цього, із зростанням економіки буде зростати потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць з 43,7 тис. до 44,2 тис. Це, в свою чергу, забезпечить пришвидшення темпів зростання номінальної заробітної плати.

Таким чином, ми бачимо, що темпи зростання зарплати випереджають темпи зростання економіки. Цей факт є критично важливим для кожного з нас, адже це:

  • покращення добробуту – заробітна плата збільшиться з ₴6,5 тис. до ₴22,2 тис. у 2022 р. при додатковому прирості номінального доларового ВВП на 10%;
  • зростання доларового номінального ВВП на 1% дає приріст номінальної зарплати 2,2%;
  • -можливість більше заощаджувати – від ₴503,4/рік (у 2015 р.) до ₴23,9 тис./рік (у 2022 р).