» Новини, Соціологія » 76% українців вважають себе щасливими людьми

76% українців вважають себе щасливими людьми

Три чверті українців стверджують, що можуть назвати себе щасливими людьми. Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження «Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України», яке було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» у період з 17 липня по 1 серпня 2021 року на всій території України.

Загалом було опитано 5000 громадян face-to-face віком 18 років і більше. Результати є репрезентативними, як на рівні всієї країни, так і на рівні макрорегіонів. Статистична похибка для вибіркової сукупності на рівні всієї країни з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні – 3,16%.

Результати опитування показали, що 39% респондентів однозначно вважають себе щасливими людьми і 37% скоріше вважають себе такими.

Жителі різних регіонів майже не відрізняються у відповідях щодо визначення себе щасливими людьми. Розбіжності складають лише кілька відсотків: Захід – 78%, Центр – 77%, Південь – 77%, Схід – 73%, Донбас – 75%.

За віковим критерієм явних розбіжностей щодо визначення себе щасливими людьми немає. В усіх вікових когортах більшість вважають себе такими. Можна виділити те, що серед молоді ця частка є найвищою, порівняно з іншими поколіннями. Тобто 49% молоді однозначно вважають себе щасливими людьми, а 38% – скоріше вважають себе такими. У той час, як 40% респондентів вікової категорії 31-54 років відносять себе до щасливих людей, й скоріше відносять – 39%. А серед старшого покоління, віком від 55 років, однозначно щасливими вважають себе 33%, скоріше щасливими – 36%.

Також більшість громадян (58%) впевнені, що успіх є тотожним щастю. Протилежної думки притримується кожен третій респондент. Переважно усі покоління погоджуються з тезою про тотожність матеріального успіху та щастя. Різниця полягає лише у тому, що серед молоді (18-30 років) ця впевненість є навіть вищою за інші покоління.

Тобто 29% однозначно визнають успіх тотожним щастю, а 36% – скоріше визнають. Водночас з такою тотожністю однозначно погоджуються і скоріше погоджуються відповідно 30% й 30% респондентів, вікової категорії 31-54 років. А серед старшого покоління віком від 55 років однозначно вважають тотожними успіх й щастя 25%, скоріше тотожними – 28%.

Найбільша частка по регіонах тих, хто ототожнює успіх і щастя на Донбасі й на Півдні. Так, на Донбасі 36% респондентів зазначили, що ці поняття однозначно тотожні та 31%, що скоріше тотожні. Щодо Півдня, то 31% однозначно ототожнює успіх й щастя, а 34% – скоріше вважають їх тотожними.

Зокрема успішна людина, на думку більшості громадян України, – це та, яка має роботу з гідною зарплатнею (так вважають 52% респондентів) та займається улюбленою справою (47%).

Молодь частіше за інші покоління вважає успішною людиною того, хто має бізнес (26%) та добрі зв’язки (19%).

До того ж, вдвічі частіше за старше покоління згадує такий критерій успіху, як приналежність до IT-індустрії (14%). Що стосується старшого покоління, то воно частіше за інші вікові групи називає успіхом наявність роботи з гідною оплатою праці (55%).


Крім того, на Заході країни частіше за інші регіони критерієм успіху називають наявність улюбленої справи (49%). На Донбасі ж загалом успіхом вважають наявність бізнесу (25%), депутатство (22%), добрі зв’язки (20%), статус олігарха (25%) та приналежність до IT-спеціальності (13).

Докладні результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України» незабаром будуть опубліковані на інформаційних ресурсах Українського інституту майбутнього.