» Новини » Цифрова акселерація України

Цифрова акселерація України

ЦИФРОВА АКСЕЛЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

Валерій Фіщук, член ради директорів Digital Transformation Institute розповів про “Економічну стратегію України 2030”, розроблену експертами Українського інституту майбутнього, а також про те, які є переваги розвитку цифрової економіки в Україні…

Якщо ми хочемо зростати швидко, бути конкурентоздатними – маємо зробити ставку на силу та потенціал цифрових технологій. Цифровізація (digital, digitization) – це економічний феномен та основа для стрибкоподібного розвитку економіки країни. Про це свідчить досвід багатьох країн. Цифрова економіка – більш ефективна, конкурентоздатна, створює більше можливостей для бізнесу, громадян та державі взагалі. Але головне те, що цифрова економіка створює ресурси, а не споживає ресурси (природні насамперед). Таким ресурсом є дані та їх транзакції – це певною мірою «нафта» цифрової економіки. У виробництві, промисловості, послугах цифровізація створює величезну додану вартість.

Парадокс у тому, що українські ІТ‑мізки будують цифрові економіки інших країн, бо там є попит на реальні проекти цифровізації. Цифрова індустрія України наразі розвивається на 95% за рахунок закордонних проектів (програмування, аутсорсинг). Українським урядовим стратегам та політикам час повірити в те, що цифрові технології – це не тільки величезний ринок та цифрова індустрія (ІТ‑індустрія), а й найбільш вдала та визнана платформа ефективності і конкурентоспроможності всіх інших ринків та індустрій. Саме тому цифрова економіка – це насамперед споживачі цифрових технологій, тобто громадяни, різні типи бізнесу, промисловості, сфери життя, котрі використовують цифрові технології. Саме вони мають бути в управлінському фокусі. Розгортання національних цифрових інфраструктур та різноманітні стимули до цифровізації та модернізації забезпечать користувачів (споживачів технологій) інструментами ефективності та зростання. В Україні наразі наявні основні інгредієнти, котрі дозволяють говорити про потенційну успішність «цифрового стрибка» та розбудови цифрової економіки, а саме:

• наявність професійних кадрів, «школи». Про це свідчить статистика реальних успіхів українських ІТ‑компаній на міжнародних ринках;

• величезна креативна культура українських громадян – тобто природні навики генерування та реалізації ідей.

Існують два сценарії розвитку цифрової економіки в Україні залежно від оцінки критичності та необхідності здійснення швидких та глибоких змін у традиційному економічному укладі – інерційний (еволюційний) та цільовий (форсований). Інерційний (еволюційний) сценарій передбачає інерційне продовження тенденцій минулого, тобто сприйняття як непріоритетних технологізацію та цифровізацію економіки та використання людського капіталу.

Розвиток цифрової економіки в Україні дасть можливість:

• Створити умови для 8‑10‑крат‑ ного збільшення економіки про‑ тягом подальших 10 років.

• Набагато збільшити продуктивність праці (за оцінками UIF, для досягнення ВВП $1 трлн. продуктивність має зрости у 8,5 рази – до $71 тис. на одного зайнятого. Це відповідає нинішньому рівню продуктивності у високотехнологічних секторах таких країн, як Бельгія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Швеція).

• Здійснити технологічний стрибок української економіки.

• Істотно підвищити конкурентоздатність української економіки на глобальних ринках.

• Створити нові бізнес‑моделі, нові сегменти та сектори, можливості швидко, зручно, дешево розвивати, масштабувати та капіталізувати будь‑який бізнес.

• Створити нові робочі місця та попит на нові професії.

Читайте детальніше за посиланням:

https://futuremagazine.io/wp-content/uploads/2019/06/Future_June_2019_spread.pdf?fbclid=IwAR2FdE5IOFxzyM9fSSf4f2M6GnOMHZMxPKW3Qw_opbnFvvDPVXhnRqt_J0o