» Новини » Індекс енергетичної трилеми: чи енергоефективна Україна?

Індекс енергетичної трилеми: чи енергоефективна Україна?

Щорічно Світова рада з енергетики (World Energy Council) публікує результати оцінки ефективності реалізації енергетичної політики країнами світу – The Energy Trilemma Index. Індекс базується на аналізі трьох ключових груп показників:

 • -енергетична безпека;
 • -розподіл енергетичних ресурсів;
 • -екологічність (енергетична сталість).

У 2016 році провідні позиції посіли такі енергоефективні країни, як:

 • 1.Данія
 • 2.Швейцарія
 • 3.Швеція
 • 4.Нідерланди
 • 5.Німеччина

Ключова мета цих країн – зменшення залежності від традиційних джерел енергії та пріоритезація на альтернативній енергетиці. Наприклад, уряд Данії розробив стратегію енергетичної ефективності до 2050 року, відповідно до якої країна перейде на 100% використання відновлюваних джерел енергії. Для такого переходу до альтернативної енергетики заплановано значні інвестиції у розвиток енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, та загальну енергетичну систему країни.

Джерело: World Energy Council

Рис. 1 Конкурентний профіль України, Польщі та Грузії

Україна перевагою, відповідно у 2016 році покращила свої позиції на 2 пункти та посідає 63 місце. Конкурентною перевагою, відповідно до рейтингу, є енергетична безпека – 28 місце, слабка позиція України у розрізі екологічної складової – 108 місце (у 2015 – 111).

Енергоефективність України стримує значна частка імпорту палива, зокрема природнього газу та нафти. З точки зору екологічного фактору – висока інтенсивність викидів CO2, яка забезпечена застарілими технологіями очищення на промислових підприємствах, зокрема галузі важкої промисловості. Також стримуючим чинником є енергетична інфраструктура, яка вимагає серйозних інвестицій для її модернізації.

Позитивними є тенденції щодо диверсифікації джерел енергії, яка пов’язана з відмовою від російського природнього газу, шляхом збільшення видобутку української нафти та газу, а також розвиток ядерної енергетики.

Крім того, існує необхідність посилення законодавства в галузі енергоефективності, зокрема щодо використання відновлюваних джерел енергії в країні, наприклад, розвиток технологій видобутку біогазу.

За даними Світової ради енергетики, у розрізі генерування енергії, найбільша частка припадає на теплоенергетику та атомну енергетику, щодо запасу корисних копалин – вугілля. Загальні запаси первісної енергії найбільше диверсифіковані, однак значна частка припадає на вугілля, природній газ та атомну енергетику.

Джерело: World Energy Council

Джерело: World Energy Council

Джерело: World Energy Council

Для формування енергоефективності Україні необхідно:

 • 1.Розробити короткострокову стратегію з імпортозаміщення паливних ресурсів до 2020 року, з урахуванням з урахуванням необхідних щорічних інвестицій в обсязі 800 млн. дол.;
 • 2.Розробити та прийняти довгострокову енергетичну стратегію до 2050 року, основним пріоритетом якої буде переорієнтація на альтернативні джерела енергії;
 • 3.Поступова модернізація енергетичної інфраструктури та енергетичних мереж;

Формування культури енергоощадливості через місцеві громади