» Без категорії » СІМ ПОРАД МІНІСТРУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СІМ ПОРАД МІНІСТРУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

1.Позбавлення Міністерства юстиції та його територіальних органів невластивих «квазі-судових» функцій у питаннях державної реєстрації в частині розгляду скарг на порушення у сфері державної реєстрації. На виконання положень Указу Президента № 837/2019 необхідно найближчим часом розробити і зареєструвати у Парламенті відповідні зміни до законодавства (не пізніше завершення першого півріччя поточного року отримати рішення ВРУ про підтримку такої законодавчої ініціативи) та забезпечити ліквідацію Колегії МЮ з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, гарантуючи виключно судовий порядок захисту відповідних прав громадян, як потенційно небезпечного джерела корупційних ризиків та порушення принципу рівності всіх перед законом і судом.

2.Забезпечення розробки покрокової концепції реформування системи державної реєстрації з урахуванням загального курсу держави на децентралізацію та передання повноважень на місця. А також поступового переходу на електронні реєстраційні справи, збереження обов’язковості використання нотаріально посвідчених довіреностей та застосування територіального критерію при визначенні місця проведення реєстраційних дій.

3.Розробка та запровадження чіткої структурованої методології взаємодії Мін’юсту та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування в частині запобігання і протидії рейдерству. Обов’язковим є створення технічних можливостей автоматизованого обміну даними між МЮ та правоохоронними органами в режимі реального часу, а також забезпечення рівного доступу правоохоронних органів до державних реєстрів.

4.Зважаючи на критично низькі показники виконання судових рішень в Україні, єдиним ефективним методом гарантування надалі конституційних прав громадян є чітке бачення майбутнього розвитку виконавчої служби, а також концептуальне реформування системи виконання судових рішень. Концепція реформування системи виконання судових рішень в Україні повинна передбачати необхідність забезпечення реального судового контролю за виконанням судового рішення; забезпечення функціонування чіткої структури процесуальних відносин між судом та виконавцем; поступовий перехід до функціонування виключно приватних виконавців; забезпечення ефективної комунікації між учасниками виконавчого провадження. Необхідно концептуально змінити підходи до системи виконання судових рішень в частині залишення за МЮ повноважень виключно щодо формування державної політики у відповідній сфері; активізації ролі органів виконавського самоврядування; спрощення процедури виконання та її максимальної автоматизації. Такі зміни будуть здатні забезпечити безперервність циклу реалізації конституційного права на справедливий суд, тим самим гарантуючи міжнародні стандарти судочинства й виконання судових рішень в Україні.

5.Забезпечення належного та своєчасного виконання рішень ЄСПЛ, у тому числі, шляхом оновлення матеріального та процесуального законодавства у даній частині із забезпеченням введення його в дію вже до кінця першого півріччя поточного року. Одним з необхідних аспектів є цілковитий перегляд пільг та гарантій, якими наділяється держава, як боржник, з метою першочергового забезпечення інтересів громадянина та суспільства.

6.Забезпечення вжиття заходів щодо поліпшення якості надання нотаріальних послуг громадянам. Зокрема, законодавче та правозастосовне гарантування доступу до нотаріальних дій територій, у яких відсутні нотаріуси, а також розвиток Е-нотаріату. Збалансування розподілу сум платежів, передбачених до сплати у випадку проведення державної реєстрації прав приватними нотаріусами.

7.Забезпечення повного оновлення законодавства у сфері функціонування пенітенціарної системи з метою її якісного функціонування в частині реального виправлення засуджених, гарантування їм належного медичного забезпечення та достатніх механізмів для ресоціалізації. Найближчою ініціативою Мін’юсту в частині підвищення якості роботи пенітенціарної системи повинні стати законодавчі зміни щодо розумної мінімізації випадків призначення покарання, пов’язаного з позбавленням волі, усунення довічного позбавлення волі для жінок, гарантування права на телефонні дзвінки та спілкування з рідними без надмірних обмежень тощо. Забезпечення оновлення приміщень та умов системи виконання покарань, у тому числі, шляхом залучення механізмів державно-приватного партнерства; забезпечення постійного державного замовлення для підприємств пенітенціарної системи та виведення їх роботи з тіні дозволить у короткі строки підвищити ефективність всієї системи виконання покарань.

Андрій Помазанов, експерт з реформування правоохоронних органів, органів юстиції та судової гілки влади UIF

Залишити Коментар

Інна Гордієнко

PR-директор Українського інституту майбутнього

+380 44 537-17-78