» Доповіді » Державний бюджет України 2017: виклики і прогноз

Державний бюджет України 2017: виклики і прогноз

Автори доповіді: Анатолій Амелін, Ольга Хоменко, Яна Лаврик

Коротка версія

19 вересня 2016 року Міністерство фінансів України презентувало проект Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік», позиціонуючи його як реалістичний та прозорий, з чіткими пріоритетами і з врахуванням економічних прогнозів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Так, проектом бюджету передбачено зростання реального ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8%, обмінний курс гривні на рівні 27,2 грн/дол. США.

Оцінюючи економічну ситуацію в Україні основними викликами при реалізації бюджету стануть: потенційні девальвація гривні, інфляція, скорочення доходів від експорту, несприятливий інвестиційний клімат, нестабільність банківської системи, скорочення кредитування країни.

Доходи бюджету. Головною проблемою дохідної частину бюджету є великі сподівання уряду на податкові надходження, зокрема непрямих податків – ПДВ (39,9% сукупних доходів), акцизні збори – 15,5% та на доходи від приватизацій, продажу конфіскованого майна. У цьому випадку податки виконують не стимулюючу функцію, а тільки фіскальнущо не сприятиме активізації економічної діяльності, інвестиційної привабливості та відповідно призведе до зменшення ВВП.

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України, Рахункової палати України

Видатки бюджету. Бюджет за видатковою частиною є соціальним, адже 23,4% витрат державного бюджету – соціальний захист та забезпечення, зокрема фінансування Пенсійного фонду України становить 21,6% від сукупних бюджетних видатків. В той же час фінансування економічної діяльності обмежується лише 5,4% сукупних витрат, що свідчить про відсутність важелів стимулювання економічного розвитку та поглибленню стагнації національної економіки.

Державний борг та дефіцит бюджету. Проект Державного бюджету на 2017 рік сформовано з дефіцитом, який зростатиме за рахунок збільшення державного боргу. Дефіцит державного бюджету зумовлено відсутністю ефективної політики бюджетного планування, невідповідністю видаткової та дохідної частин державного бюджету.

Місцеві бюджети. Відповідно до законопроекту Державного бюджету України на 2017 рік, на місцеві бюджети покладено значне соціальне навантаження, в той же час з державного бюджету передбачено трансферт у сумі 224,5 млрд. грн., 97,9% якого – витрати споживання (16 субвенцій та 4 дотації на програми соціального захисту), а на регіональний розвиток – 2,1%.

Пріоритети бюджету. Визначаючи пріоритети, Міністерство фінансів України зробило акцент на обороноздатності, дипломатії, соціальних стандартах, освіті, охороні здоров’я, АПК, дорожній інфраструктурі, енергоефективності, культурі та децентралізації, однак залишається без уваги стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення внутрішніх та іноземних інвестицій.

Рекомендації

Отже, враховуючи тенденцію минулих років та глибокий аналіз проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» пропонуємо наступні рекомендації:

  • При бюджетному плануванні за основу необхідно брати песимістичний прогноз Мінекономрозвитку, відповідно до якого економічне зростання буде на рівні 1,5%, інфляція – 10,3%, а курс гривні до долару США – 30 грн./дол. США, що впливатиме на реалістичні показники дохідної та видаткової частин.
  • Враховувати при бюджетному плануванні вже існуючі норми податкового законодавства, а не проектні рішення, саме це призводить до невиконання бюджету у разі неприйняття таких законів на суму 22,1 млрд. грн., та до «лобістського» тиску законодавчої влади у подальшому.
  • З урахуванням тенденції невиконання дохідної частини та фінансування державного бюджету на суму 27,6 млрд. грн. за рахунок надходжень від приватизації та конфіскованого майна необхідним є виключення статей із бюджетного планування: «Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення», «Приватизація державного майна». У разі отримання коштів від конфіскованого майна та приватизації створити позабюджетний фонд, та розробити механізм його використання для розвитку реального сектору.
  • Зменшення видаткової частини на утримання державного апарату на 10,8 млрд. грн. шляхом скорочення значного штатного розкладу та запровадженням e-government (електронного уряду). Це дозволить пришвидшити процедуру прийняття рішень та подолати бюрократичні процеси, які породжують корупцію.
  • Формування бюджету на основі програм економічного розвитку, які сприятимуть підвищенню якості життя та зростанню добробуту населення. Серед таких програм можуть бути: програма енергоефективності, кредитування малого підприємництва, розвитку інфраструктури, стимулювання інвестиційної активності. Програми економічного розвитку можуть фінансуватися за рахунок коштів від продажу конфіскованого майна, приватизації та скорочення витрат на державний апарат у сумі – 38,4 млрд. грн. Ефект від фінансування програм економічного розвитку: стимулювання внутрішнього виробництва, розвитку малого та середнього підприємництва, створення нових робочих місць, енергетична незалежність.
  • У майбутньому для зняття видаткового навантаження з місцевих бюджетів у частині соціальних витрат важливо запровадження системи страхової медицини та пенсійного страхування. Ефект від запровадження страхової медицини – залучення інвестицій в обсязі 0,5 – 1 млрд. дол. США у медичну сферу; від накопичувальної пенсійної системи – інвестиції недержавних пенсійних фондів в економіку становитимуть 2,3 – 2,9 млрд. дол. США.

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ДОПОВІДІ (PDF)